Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu 

 

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Polityka prywatności

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), Lumenart.pl, wprowadza istotne zmiany w polityce prywatności, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich przetwarzanych danych.

Działając w imieniu Lumenart.pl, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), prosimy o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez Lumenart.pl - Państwa danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umów sprzedaży na oferowane przez Lumenart.pl produkty, usługi oraz także w celach marketingowych realizowanych przez Lumenart.pl będąc Administratorem Państwa danych osobowych,  informuje:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lumenart.pl z siedzibą w Nowym Sączu 33-300, ul. Browarna 27/1.

2. Lumenart.pl przetwarza Państwa dane osobowe do prowadzenia z Państwem wszelkich działań zmierzających do realizacji umów, na jedną lub kilka usług, produktów oferowanych przez Lumenart.pl do celów statystycznych, archiwalnych a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądami.

3. Lumenart.pl przetwarza Państwa dane osobowe przez czas trwania rozmów handlowych, przez czas wykonania umowy czy usługi, a także przez czas, w którym Lumenart.pl jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży zgodnie z art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.. Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez Lumenart.pl zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane)  wyłącznie do celów statystycznych.

 Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego są przetwarzane:

  • rejestracja Użytkownika na w sklepie Internetowym www.lumenart.pl, do czasu istnienia konta,
  • zakupu produktów / usług Lumenart.pl przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego, w którym nastąpiła płatność za zamówione produkty/ usługi,
  • działania marketingowe - do czasu uzyskania sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.

4. Lumenart.pl przetwarza następujące Państwa dane osobowe: dane do wystawienie faktury tj. NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy, dane do wystawienia paragonu tj: imię i nazwisko, adres zamieszkania; imię i nazwisko osoby lub osób działających Państwa imieniu, numer telefonu i e-mail służbowy, a także dane niezbędne do prawidłowego dostarczenia produktów pod wskazany adres.

5. Dane będące w posiadaniu Lumenart.pl gromadzone są od osób, których one dotyczą od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników, przedstawicieli, a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów.

6. Polityka cookies- w ramach naszej strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Pliki cookies wykorzystujemy w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator – Home.pl

  • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7. W związku z przetwarzaniem przez Lumenart.pl Państwa danych mogą Państwo uzyskać informację w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane, mają Państwo prawo do wglądu w nie i prawo zażądać sprostowania danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły).

Dodatkowo mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych, (jeśli chcecie Państwo, aby Lumenart.pl przetwarzał Państwa dane tylko
w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Państwa sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez Lumenart.pl na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, dalsze przetwarzanie przez Lumenart.pl Państwa danych do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych za niezgodne z pierwotnymi celami, a więc prawnie dozwolone. Lumenart.pl wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą.

8. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych prosimy o przesłanie oświadczenia na adres: biuro@lumenart.pl

9. W związku z przetwarzaniem przez Lumenart.pl Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Właściciel Lumenart.pl

Paweł Zajiczek

 

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres biuro@lumenart.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 601 496 860 lub +48 500 037 020.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl